מחפש בדחיפות איך לשנות הגדרות למצב דור 3 ממצב דור 4

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: