חיבור נט סטיק עם סים 019 לאחר קריאת ההדרכה.. לא הולך

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: