"קובץ שהתפרסם לציבור" מה פשרו של זה ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: