"קובץ שהתפרסם לציבור" מה פשרו של זה ?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: