למה חסמו את האופציה לראות מילים לשירים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: