חברת 019 שידרגו את השרתים לגלישה הסלולארית. האם אתם רואים שיפור?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: