חברת x2one עידכנו אותי שהם הסירו את המגבלות. האם אתם רואים שיפור?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: