הורדות נתקעות לי עכשיו. בעיה אצלי או משהו כללי גם אצלכם - שקשור לנטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: