תקלה בהצגת ה3 נקודות של נטפרי בצד של המסך

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: