איזה מסלול הכי זול באינטרנט אלחוטי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: