למה מדור "שאל את הרב" בהידברות חסום?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: