התקנה תוכנות עם שורת הפקודה (PIP)


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: