האם תוכנת wifree גורמת להאטה בגלישה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: