האם יש אפשרות של נט פרי עם ספק של פלאפון


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: