מי שהו יודע לאיזה ספק יש סימים של חברת פלאפון דחוף

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: