האם נטפרי יכול לגרום לחסימה כלשהי ב- PYTHON ? הסבר בגוף ההועדה


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: