האם נטפרי יכול לגרום לחסימה כלשהי ב- PYTHON ? הסבר בגוף ההועדה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: