כיצד יוצרים קשר עם נציג שירות נטפרי? במספר 0722772255 ובמספר 089143143. אין מענה של נציג שירות

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: