מה זה "משווק", ברשימת משווקים ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: