האם יש דרך להשתמש בצמיד כושר שיאומי עם מחשב נטפרי?


  • באופן עקרוני, צמיד הכושר של שיאומי אוסף נתונים רבים והוא מעביר אותם בעזרת הבלוטות' אל הסמארטפונים לאפליקציה ייעודית של שיאומי או לGoogle FIt בעת התחברות אליהם.
    האם ישנה אפשרות להשתמש בצמיד זה רק עם מחשב, ולהעביר את הנתונים לאתר / אפליקציה כל שהיא במחשב מסונן נטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: