@נטפריס ברוך שובך (?..), התגעגענו.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: