עכשיו ניסיתי לצאת עם המחשב למרפסת ואני חושבת שיש בחוץ קליטה מדהימה, אז מה עושים עם זה שבתוך הבית אין קליטה?מקווה מאוד שלא נגזר עלי לשבת עם המחשב רק במרפסת פתוחה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: