פתיחת קו בבזק בשביל לנייד....

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: