019 סלולרי גבייה על חודש 10, 2 שקל יותר?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: