האם ניתן לחסום כתובת מייל מסויימת?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: