• מי שעובד עם פרופילים שונים,
    נכנס לדף הגדרות הסינון כדי לשנות מפרופיל לפרופיל בתדירות גבוהה יותר משינוי הפרופיל בעצמו.
    אך כל פעם שמשנים את הפרופיל צריך לגלגל עד לסוף הדף.
    אודה לכם אם תעלו את האופציה של שינוי הפרופיל לראש הדף.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: