• שלופ, שום ניסית להתקין היום את הבלוסטאקס והוא כותב לי "לא ניתן היה להכניס אותך ייתכן שהדפדפן או האפליקציה לא מאובטח , יש להשתמש בדפדפן אחר וכו..." מה זה אומר ? מה זה דפדפן? איך עוברים לפתוח בדפדפן אחר.? בקיצור כיצד ניתן לפתור זאת .?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: