נטפרי במספרים • נטפרי בימים אלו:
  עברו מעל 50,000 אתרים שדרגו במערכת
  מעל 70,000 פניות שטופלו בו
  ומעל 10,000 קטעי וידאו שנבדקו

  כל אחד מאלו עברו טיפול ובדיקה ידני אישי וקפדני לדאוג על התוצאות הכי טובות ששייך.

  זה מלבד התמונות שמתקרבים ל70,000,000!!

  אין מילים להודות - נטפרי דואגים בין על העולם הזה שלנו ועל אחת כמה וכמה על העולם הבא.

  ללא ספק שכרם יהיה בבחינת פירותיהם בעולם הזה בכל מילי דמיטב והקרן קיימת לעולם הבא לנצח נצחים. • וכמה מחוברים לנטפרי?
  זה סוד? • כן. בהחלט
  🙂 • @baruch מה הסוד זה בזיונות 😞 (לא נראה לי) • לא נראה לי שזה בזיונות כי לאור הפורום הנכבד (???) בעניין מיהו ''ירא שמיים'' זה נותן הרגשה כאי' כל שכבות הציבור נמצאים בנטפרי.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: