לא מצליח להתחבר לזום . כותב שגיאה 10000503

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: