אפשרות סימון רשימת פניות לצורך מחיקה | מערכת הפניות


  • אני רוצה למחוק חלק מהפניות שלי,
    אבל לצורך כך אני צריך להכנס לכל פניה ופניה, וללחוץ על "סגור פניה"

    הרעיון שלי לשים אפשרות לסמן קבוצת פניות ופשוט למחוק אותה (כמו סימון מיילים)


  • אתה מתכווין לסגור את הפניות, לא ניתן למחוק פניות בנטפרי.
    ובאמת מדובר ברעיון מצוין. (רעיון דומה, אפשר שיהיה ניתן לסגור פניה גם באמצעות לחיצה על מקש ימני.)

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: