שאלה: מייל בלבד של סים כשר האם זה כולל עדכוני תוכנה כמו ESET?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: