האם מישהו הצליח להתחבר עם הגדרות(VPN) בראוטר במקום על המחשב. - אשמח להוראות מפורטות.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: