למה לא קיבלתי שום פנייה בעניין התשלום לנטפרי?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: