יש למישהו בעית גלישה ב RL פלאפון בדור 3?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: