מדוע המחיר של חבילות גלישה בנטפרי יקר?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: