כיצד להסיר תוכנת נתיב מהמחשב לאחר שעברתי לנט פרי, בחינם?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: