• יש בסינונים אחרים (שרמתם הרוחנית רחוקה מ-NET FREE) שבדיקת התמונות נעשית ע"י רובוט, ובמקרה ורק חלק מהתמונה היא בעייתית, הרובוט גוזר ומשאיר פתוח את החלק הלא בעייתי, לכאורה אפשר ש-NET FREE גם כן תשתמש ברובוט כזה, ולאחר גזירת התמונה לשלוח אותה לאישור בבדיקה אנושית כמו שאר התמונות, כיום המצב ב-NET FREE שיש הרבה מאד תמונות לא מאושרות, שהיא הפרעה לא מבוטלת בביצוע קניות, נדמה לי שהוא חסרון משמעותי מאד שאפשר לתקן ע"י שילוב הרובוט הנ"ל.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: