• לאור זה שהתבשרנו שיתכן וכבר יש פיתרון לאנדרואיד מוכן
    ולאור זה שעדין יש אפליקציות שצריך בשבילם עריכה כדי שיסמכו על תעודת אבטחה חיצונית
    האם לא הגיע הזמן לאחד את תעודת האבטחה
    וכך יוכלו לסדר נורמלי את כל האפליקציות שבעיקרון התעבורה שלהם פתוחה אבל הם לא סומכים על תעודת האבטחה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: