• כיום ניתן להגדיר תגיות או כפתוחות או כסגורות
    האם אפשר להוסיף אפשרות גם להגדירן במצב של מניעת התמכרות כמו ברשימה של האתרים?
    כדי שיהיה אפשר לדוגמה להגדיר שכל אתרי החדשות והפורומים (שידועים כמחוללי התמכרות) יהיו במצב הזה

    8ae29a47-6b46-4e44-bcb4-04013df97a2d-image.png

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: