• מאז שיש לי נטפרי (לא היה לי משהו אחר)
    האתר הזה עושה לי בעיות בהתחלה זה לא היה עולה וכותב לי שאולי תוקפים מנסים לפרוץ לי לחשבות (כאילו אין תעודת אבטחה)
    ולאחר מכן האתר עולה אבל הוא כל הזמן מחפש ולא מציג מוצרים.
    האם זאת בעיה מוכרת או שזה רק לי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: