אפליקציה נטפרי VPN לא מתחברת לי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: