התקנתי blue stacks במחשב ואני לא מצליח להחליף לעברית

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: