בעיה בהתקשרות מקו טלפון של בזק בינ''ל לגולן

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: