מה המדיניות של נטפרי לגבי ספרים דיגיטליים או ספרי אודיו?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: