מיני רוט, פתרון מוצלח לאנדרואיד וגם מחשב

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: