זה סופי שחסמו את הצאט במסלול מייל בלבד?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: