למה אני לא מצליחה להכנס לאתר של פרוג??

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: