נטסטיק או מודם שמאפשר קבלת שיחות


  • מניסיון אפשר לקבל שיחות לסים של נטפרי (ולא להוציא שיחות), אבל לרוב הנטסטיק לא מאפשר זאת.
    מישהו מכיר נטסטיק או מודם סלולרי המאפשר קבלת שיחות (ובסים רגיל גם להוציא שיחות)?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: