למה כשאני מעלה תמונות לעיצוב באתרי עיצוב אלבומים הן נחסמות??

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: