• עבר זמן רב מאז הדיונים בנושא, העולם התקדם ורק זה נשאר תקוע, זה אחד הדברים השימושיים ביותר באינטרנט, אז אולי הגיע הזמן לפתוח, (עכ"פ ברשימה מיוחדת לנצרכים לכך)

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: