מה קורה כעת בנטפרי?  • בכרטסת בצד ימין מופיע כל הזמן אותיות לועזיות עם המספר 502
    האתר לא עובד, הכרטסת לא עובדת, ונ"ל שגם בדיקת התמונות אינה פועלת כעת.

    מישהו יודע מה קרה?
    יש צפי לסיום התקלה?

    תודה רבה.  • נ"ל שסודר


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: