מחשב עם וויפרי יכול להתחבר לרשת אחרת עם VPN של נטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: